Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế đối với ông Hoàng Trần Thanh

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5329/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế đối với ông Hoàng Trần Thanh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn