Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội" do Tổ chức Christoffel-Blindenmission (CBM)/Đức tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

04:34 | 19/03/2020

Ngày 18/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội" do Tổ chức Christoffel-Blindenmission (CBM)/Đức tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn