Trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025

06:16 | 10/03/2023

Ngày 08/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn