Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy

09:22 | 13/10/2020

Ngày 12/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Công văn số 4929/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Thành phố trong tình hình mới.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn