Dừng xây dựng, triển khai Đề án "Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, hướng đến năm 2030"

02:17 | 14/02/2023

Ngày 09/02/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 307/UBND-TNMT về việc dừng xây dựng, triển khai Đề án "Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, hướng đến năm 2030".

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn