Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên xã Ngũ Hiệp - Duyên Hà (đoạn qua thông Việt Yên), huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội

06:17 | 29/12/2022

Ngày 26/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 5235/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên xã Ngũ Hiệp - Duyên Hà (đoạn qua thông Việt Yên), huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn