Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất

08:30 | 25/08/2023

Theo đó, để tập trung, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, đơn vị, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố đối với công tác phòng, chống sạt lở, lũ quét; Đồng thời, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay các giải pháp trước mắt: Tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp,… Đối với các khu vực đã phát hiện có dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã, các công ty thủy lợi triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là các khu vực trọng điểm, xung yếu, các khu vực đã xảy ra sự cố trong thời gian gần đây, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của Nhân dân.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các đơn vị truyền thông Thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở, lũ quét cho người dân.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn