Thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc đàm phán Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện Nhà máy điện rác Sóc Sơn

01:27 | 26/09/2023

Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc để thực hiện đàm phán, thương thảo các nội dung điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm 09 thành viên do đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc gồm 12 thành viên do đồng chí Bùi Chí Hoài Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn