Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

01:01 | 22/08/2023

Ngày 21/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa cụ thể như sau:

Khu vực các xã miền núi: Tưới tiêu bằng động lực: 1.811.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực: 1.267.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ: 1.539.000 đồng/ha/vụ.

Khu vực đồng bằng: Tưới tiêu bằng động lực: 1.646.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực: 1.152.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ: 1.399.000 đồng/ha/vụ.

Khu vực các xã vùng trung du, bán sơn địa: Tưới tiêu bằng động lực: 1.433.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực: 1.003.000 đồng/ha/vụ; Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ: 1.218.000 đồng/ha/vụ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn