Khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy

04:36 | 19/03/2020

Ngày 12/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn