Phấn đấu giải ngân đạt trên 95% Kế hoạch đầu tư công năm 2023

11:12 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công các tháng còn lại của Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, phấn đấu kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 toàn Thành phố đạt trên 95% Kế hoạch Thành phố giao.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung đẩy mạnh việc giải ngân; Đề xuất, bố trí kế hoạch vốn; Về thủ tục đầu tư; Về thực hiện phân cấp, ủy quyền trong đầu tư hiệu quả; Tập trung tháo gỡ, vướng mắc cho các dự án; Về kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư,…

UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép trong báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về việc triển khai Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn