Kế hoạch công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội đến năm 2025

10:11 | 24/04/2023

Ngày 20/4/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Văn bản số 128/KH-UBND về kế hoạch công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ của ngành Công thương trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành Công thương để ứng phó với vấn đề bảo vệ khí hậu, khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên hiệu quả trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 70%-90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ban hành chính sách, quy định kiểm soát; 100% các doanh nghiệp ngành Công thương được tập huấn và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt, tiến tới thay thế túi nilon khó phân hủy; Tỷ lệ các cụm công nghiệp (đang hoạt động và xây mới) có trạm xử lý nước thải đạt 100%,…

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường; Xây dựng cơ chế chính sách về kinh tế tuần hoàn ngành Công thương; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiểm soát các nguồn chất thải nguy hiểm,…

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn