Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1095-TB/TU ngày 15/12/2017 về thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Thành phố

08:18 | 08/01/2018

Ngày 04/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 56/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1095-TB/TU ngày 15/12/2017 về thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn