Khen thưởng thành tích trong thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5320/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn