Điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ban hành tại Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố

09:21 | 12/07/2018

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Công văn số 3138/UBND-KGVX ngày 10/7/2018 về việc điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ban hành tại Công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn