Thư cảm ơn của Thành phố Hà Nội tới các Đại biểu tham gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

02:05 | 13/10/2010

Ngày 11/10/2010, Thành phố Hà Nội có Thư cảm ơn gửi tới các Đại biểu tham gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nội dung thư viết như sau:

        Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN Thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương; các Tỉnh, Thành phố trong cả nước; các tổ chức chính trị - xã hội; các tập thể và cá nhân; đồng bào, chiến sỹ cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các quốc gia, Thủ đô và các thành phố trên thế giới; các tổ chức quốc tế và các cơ quan Ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội; các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, phối hợp chặt chẽ và tham dự các hoạt động Đại lễ kỷ niệm, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

        Trong quá trình tổ chức, phục vụ và phối hợp thực hiện các hoạt động chào mừng Đại lễ còn có những sơ xuất, thiếu sót, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội rất mong được các cơ quan, tổ chức, đồng chí, đồng bào chiến sĩ cả nước, bạn bè quốc tế cảm thông và chia sẻ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

TM. THÀNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Thành phố

Đã ký 

Nguyễn Thế Thảo

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn