Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa trực thuộc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Đức Tuấn

01:51 | 07/11/2018

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa trực thuộc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Đức Tuấn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn