Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa của thành phố Hà Nội trong xây dựng và phát triển thương hiệu "Thành phố Sáng tạo"

01:45 | 19/09/2022

Ngày 12/9/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 3316/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa của thành phố Hà Nội trong xây dựng và phát triển thương hiệu "Thành phố Sáng tạo".

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn