Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố năm 2020

03:13 | 31/12/2019

Ngày 30/12/2019, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 1538/TB-UBND về Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn