Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và rà soát nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

03:53 | 04/03/2021

Ngày 22/02/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công văn số 510/UBND-KT về việc hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và rà soát nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn