Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích duy trì, quảng bá và phát triển nghề truyền thống của địa phương

08:35 | 13/03/2018

Ngày 09/3/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích duy trì, quảng bá và phát triển nghề truyền thống của địa phương.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn