Phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan công an và Cơ quan Đăng ký hộ tịch

03:50 | 04/12/2020

Ngày 02/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 5608/UBND-NC về việc phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan công an và Cơ quan Đăng ký hộ tịch.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn