Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy

04:10 | 16/05/2022

Ngày 11/5/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Cầu Giấy.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn