Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu của Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

05:51 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu của Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu của Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Hội Người mù thành phố Hà Nội để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn