Chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

04:33 | 16/02/2023

Ngày 14/02/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 360/UBND-TNMT về việc chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn