Thông tin báo chí về Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 03 (từ ngày 14-18/01/2019) và nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 04 năm 2019

11:20 | 21/01/2019

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NỔI BẬT TRONG TUẦN
Tuần qua, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01 năm 2019, nổi bật là các nội dung:
1. Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố
Nhằm thực hiện hiệu quả Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” 2019, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ, ngày 17/1/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 262/UBND-TKBT giao các cấp, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm về việc: (1) Thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao; (2) Chương trình công tác, chương trình hành động của UBND Thành phố; (3) Hồ sơ, văn bản trình UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; (4) Việc tham dự các phiên họp, cuộc họp của UBND Thành phố; (5) Quan hệ phối hợp công tác giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. (gửi kèm văn bản)
2. Triển khai 30 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 
Ngày 15/01/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND chỉ đạo triển khai kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 30 điểm bắn trên địa bàn Thành phố (30 trận địa, gồm 6 trận địa bắn tầm cao và 24 trận địa bắn tầm thấp). Thời gian thực hiện: trong vòng 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 ngày 05/02/2019 (tức đêm Giao thừa Tết). Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch vận chuyển đạn, pháo và tổ chức bắn theo kế hoạch; hiệp đồng với Công an Thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn. Công an Thành phố bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông trong khu vực bắn pháo hoa. Các Sở Y tế, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Điện lực Hà Nội.. phối hợp thực hiện theo lĩnh vực được phân công.
3. Triển khai Kế hoạch trồng cây năm 2019 và phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Với mục tiêu năm 2019 phấn đấu trồng mới khoảng 400.000 cây đô thị, cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố, trong đó dịp đầu Xuân Kỷ Hợi kế hoạch trồng khoảng 150.000 cây xanh các loại, trồng mới 70 ha rừng, chăm sóc 3.546 ha rừng trồng, quản lý bảo vệ tốt 6.483 ha rừng góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của Thành phố, ngày 17/1/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn Thành phố đồng loạt tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” từ ngày 09/02/2019 (ngày mùng 5 Tết) đến ngày 15/02/2019 (ngày 11 Tết). Yêu cầu: tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Trồng cây xanh đô thị đa dạng về chủng loại, trong đó duy trì phát triển cây bản địa; bổ sung giống, loài cây nhập nội mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội; thống nhất về kích cỡ cây, cây trồng phải được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật. Cây trồng xong giao đơn vị thường xuyên chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo vệ không để bị phá hoại. Giao Sở Văn hóa và Thể thao gắn phong trào Tết trồng cây với các hoạt động vui xuân, hoạt động lễ hội xuân đảm bảo vui tươi, trang trọng và thiết thực. Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị triển khai theo kế hoạch. Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30/3/2019 để báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (gửi kèm văn bản).
4. Phê duyệt Quyết định chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. 
Ngày 17/1/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị mặt bằng thực hiện Dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu LHXLCT Sóc Sơn) huyện Sóc Sơn. Nguồn vốn thực hiện: từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố. Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm lập, thẩm định và quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng kinh phí đúng mục đích quy định, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND Thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức cắm mốc và bàn giao mốc giới cho UBND Huyện; chủ trì, phối hợp với UBND Huyện cập nhật Danh mục dự án thu hồi đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sóc Sơn. Giao Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố kịp thời bố trí kinh phí, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thực hiện giải phóng mặt bằng.
5. Xử lý dứt điểm vi phạm về lĩnh vực đất đai (xây dựng trên đất nông nghiệp), trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn
Để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại 5 xã: Xuân Thu, Kim Lũ, Đông Xuân, Phù Lỗ, Phú Minh, huyện Sóc Sơn, ngày 17/1/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 264/UBND-ĐT chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn: (1) Tập trung rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm và hoàn thiện hồ sơ vi phạm làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định xong trong tháng 02/2019, báo cáo UBND Thành phố. (2) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức thi hành công vụ và các tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng. (3) Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng công trình, không để xảy ra vi phạm mới trên địa bàn; thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định để dừng thi công đối với các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. (4) Kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp, công ích, đất nông nghiệp để lại không giao khác có biện pháp quản lý chặt chẽ theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thiết lập, cập nhật, chỉnh lý và củng cố hồ sơ để quản lý toàn bộ các thửa đất đến từng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hiện trạng sử dụng đất (xây dựng công trình) trái phép trên đất nông nghiệp, mua bán, chuyển nhượng trái pháp vi phạm quy định của Luật đất đai.
Giao Thanh tra Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương: thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố; thanh tra toàn diện về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công để làm bãi trông giữ xe, kinh doanh trái phép tại khu vực quy hoạch sân bay Nội Bài trên địa bàn các xã Phú Minh và Phú Cường, huyện Sóc Sơn và thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng tại địa bàn huyện Sóc Sơn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và UBND Thành phố.
6. Tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
Để tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố ban hành văn bản số 592/VP-ĐT ngày 17/01/2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản; việc thực thiện Đề án thăm dò khoáng sản cát trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố phê duyệt trữ lượng mỏ để đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản, làm căn cứ để cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản cát và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy của Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các tầu thuyền không đăng ký, không đăng kiểm; các hành vi đưa bến thủy nội địa vào hoạt động mà không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chủ phương tiện vận chuyển cát, sỏi quá tải trọng quy định.
Giao Công an Thành phố tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý dứt điểm, nghiêm minh đối với các chủ phương tiện sử dụng tàu thuyền hút cát trái phép trên sông; tăng cường phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác cát lòng sông trái phép, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội với Công an các tỉnh giáp ranh.
Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn; xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, đê điều trong hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép; trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm trong sử dụng đất ven sông làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng kéo dài.
7. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài bị hành hung
Liên quan vụ việc đối tượng “cò mồi” mời chào khách đi “taxi dù” hành hung nhân viên an ninh hàng không thuộc Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài ngày 11/01/2019, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND Thành phố đã có văn bản số 228/UBND-NC ngày 16/01/2019 giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật; tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn “cò mồi” diễn ra tại sân bay Nội Bài, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 19/01/2019.
8. Thực hiện 22 dự án khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng các công trình đê điều, thủy lợi theo hình thức xử lý khẩn cấp, cấp bách
Tại văn bản số 243/UBND-KT ngày 17/01/2019, UBND Thành phố chấp thuận cho phép thực hiện 22 dự án khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng các công trình đê điều, thủy lợi do các cơn bão số 3, số 4 gây ra năm 2018 trên địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai theo hình thức xử lý khẩn cấp, cấp bách. Giao các chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai) tổ chức triển khai các dự án đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Thành phố; đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm, hiệu quả, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2019. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí nguồn vốn theo đúng quy định. Giao UBND các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai phối hợp với Sở NN&PTNT cùng các đơn vị tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến sự cố các công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn; chủ động thông báo, cảnh báo các sự cố công trình nguy hiểm để nhân dân biết chủ động phòng tránh, không để xảy ra tai nạn; xây dựng phương án phòng, chống sự cố thiên tai đối với các vị trí sự cố theo quy định.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN
- Dự Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã quý I/2019. Cuộc họp của Thành ủy với Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Thành phố. Phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019.
- Gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố; đại biểu các cơ quan báo chí trung ương và thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
- Phê duyệt các Quyết định: khen thưởng thành tích công tác năm 2018 đối với các đơn vị; công nhận một số trường học đạt chuẩn quốc gia; ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội
- Chỉ đạo triển khai các Kế hoạch: triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội; tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.
- Chỉ đạo về việc thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ngành giáo dục và đào tạo
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1.
- Chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch tổ chức Xuân Quê hương năm 2019. Triển khai công tác tổ chức Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
- Chỉ đạo tập trung xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng năm 2015 -2016 trên địa bàn Thành phố số liệu cập nhật đến ngày 28/12/2018.
- Rà soát tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng, 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước uống trực tiếp và 200 ghế gang đúc/inox phục vụ cộng đồng trên địa bàn Thành phố.
- Chỉ đạo một số nội dung về việc thực hiện cơ chế huy động vốn của các hộ dân mua đồng hồ đo nước trong phương án tạm thu trừ dần vào tiền nước hàng tháng của các hộ dân khu vực nông thôn.
III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TUẦN TIẾP THEO
- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị
- Gặp mặt các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND Thành phố; nguyên Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; nguyên Chủ tịch UBMTTQVN TP Hà Nội đã nghỉ hưu; Các đại sứ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài nhân dịp Tết. Thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố.
- Tiếp Đoàn Giám sát của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.
- Dự Hội nghị tổng kết công tác chăm lo cho người nghèo và người có công; Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 tại các đơn vị; Chương trình “Xuân Quê Hương”.
- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ theo Chỉ thị số 06 của UBND Thành phố. Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 
- Triển khai hiệu quả các biện pháp, các giải pháp để đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn và tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2019.
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Kiểm soát khối lượng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Đôn đốc tăng cường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thực hiện nghiêm các quy định về việc tập kết, thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn; Thống nhất triển khai vệ sinh môi trường theo tiêu chí cơ giới hóa.
- Chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tăng cường lực lượng nắm bắt kịp thời tình hình an ninh nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 197, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố./.
                                                                             VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn