Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cấu kiện phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, thể dục thể thao, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

12:34 | 27/11/2019

Ngày 22/11/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 6735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực cấu kiện phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, thể dục thể thao, tỷ lệ 1/500 tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn