Đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử của thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015

03:44 | 05/12/2013

Ngày 03/12/2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Công văn số 9134/UBND-THCB về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử của thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn