Khen thưởng tập thể, cá nhân trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

05:55 | 06/10/2023

Ngày 02/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4938/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Hội Nông dân thành phố Hà Nội để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn