Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thành phố thực phẩm thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026" do Tổ chức Rikolto International tài trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03:48 | 31/08/2022

Ngày 30/8/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 3117/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thành phố thực phẩm thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026" do Tổ chức Rikolto International tài trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn