Khen thưởng thành tích trong 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

01:50 | 07/11/2018

Ngày 05/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6093/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn