Xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

10:02 | 01/07/2022

Ngày 24/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn