Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

10:09 | 17/09/2021

Ngày 17/9/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4192/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn