Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 8 năm 2021)

10:09 | 17/09/2021

Ngày 17/9/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4193/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 8 năm 2021). 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn