Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019

03:04 | 06/10/2019

Ngày 03/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5494/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn