Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân Thành phố từ ngày 07/9/2020 đến ngày 14/9/2020

08:37 | 21/09/2020

Ngày 18/9/2020, Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông cáo báo chí số 26/TC-UBND về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân Thành phố từ ngày 07/9/2020 đến ngày 14/9/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn