Phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” thành phố Hà Nội

10:18 | 11/09/2023

Ngày 05/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 4386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” thành phố Hà Nội.

Mục tiêu chung của Đề án là tạo ra được bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội có tính thống nhất cao, nhằm sử dụng chung cho toàn Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã cũng như các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phục vụ việc quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và đầu tư xây dựng phát triển đô thị có hiệu quả. “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng" trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở để hỗ trợ, bổ sung cho Đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu hợp nhất về Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng - Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Viện Quy hoạch xây dựng chủ trì thực hiện theo Chương trình 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND Thành phố về Triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Thực hiện mục tiêu đề ra, lộ trình thực hiện được đưa ra năm 2022: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu; Thiết kế biểu mẫu. Năm 2023 đến năm 2025: Thu thập thông tin, số liệu từ dữ liệu hành chính và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Cập nhật số liệu chính thức và Điều tra thu thập thông tin các chỉ tiêu chưa có phục vụ đánh giá giữa kỳ và tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 và Chương trình 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn