Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc Quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố

08:27 | 25/08/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội quy định đối tượng khách được mời theo quy định tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu Dự thảo Quyết định tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn