Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội”

08:58 | 11/09/2023

Ngày 06/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Tổ chức Holt International Children Service Inc – Mỹ tài trợ.

Mục tiêu dự án nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội; hỗ trợ trẻ và gia đình trẻ trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, ngăn ngừa trẻ em lao động sớm và nâng cao năng lực của gia đình trẻ.
Với thời gian thực hiện trong 03 năm, các nội dung chính của dự án bao gồm: Phục hồi, bảo tồn gia đình; giúp trẻ mầm non; cấp học bổng; hỗ trợ chi phí hành chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn