Tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

12:11 | 21/04/2022

Ngày 18/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 1137/UBND-ĐT về việc tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn