Khen thưởng cho cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

03:35 | 02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 5316/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn