Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

10:41 | 18/11/2020

Ngày 17/11/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn