Hà Nội đã rà soát gần 2000 thủ tục hành chính

03:49 | 01/04/2010

Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 Thành phố vừa cho biết, tính đến hết tháng 3/2010, toàn Thành phố đã rà soát được 1816 thủ tục hành chính, trong đó có 1867 mẫu đơn, khai; số lượng yêu cầu, điều kiện 586; có 524 TTHC kiến nghị giữ nguyên; 1101 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung; 146 TTHC kiến nghị bãi bỏ/huỷ bỏ; 45 TTHC kiến nghị thay thế; tỷ lệ đơn giản hoá TTHC là 71,2%.

 

Đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố, tổng số lượng sửa đổi bổ sung là 163 thủ tục; TTHC thay thế 27 thủ tục, TTHC kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục.

 

Đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố (bao gồm TTHC do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ/UBND tỉnh/các cơ quan khác ban hành) kiến nghị sửa đổi 938 thủ tục. Kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 119 thủ tục và kiến nghị thay thế 18 thủ tục.

 

Riêng với Sở Kế hoạch và đầu tư có đề nghị định mức thu Lệ phí đang ký kinh doanh đồng nhất đối với các TTHC liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp là 200.000 đồng.

 

Sở Khoa học và công nghệ có đề nghị ban hành thông tư của Bộ khoa học và công nghệ trong đó quy định rõ về trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ của thủ tục, đối với một số thủ tục như: tiếp nhận yêu cầu, nhận mẫu và lấy mẫu kiểm tra, thư nghiệm, đánh giá chất lượng hàng hóa....

 

Kim Nhung


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn