Lấy ý kiến đóng góp về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:47 | 14/05/2020

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn