Tặng danh hiệu Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” khối Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã năm học 2022-2023

05:16 | 18/09/2023

Ngày 15/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4656/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” khối Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã năm học 2022-2023.

Theo đó, tặng danh hiệu Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 11 tập thể phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện năm học 2022-2023 (Có danh sách kèm theo).

Mức thưởng cho các tập thể theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn