Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận "Thành phố vì Hòa bình" (16/7/1999-16/7/2019); 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019)

03:14 | 06/11/2019

Ngày 04/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6159/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, ác nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận "Thành phố vì Hòa bình" (16/7/1999-16/7/2019); 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn