Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phúc Thọ có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020

03:51 | 04/03/2021

Ngày 03/3/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phúc Thọ có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn