Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế ngân sách về giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2018

08:11 | 10/07/2018

Ngày 05/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 3048/UBND-KHĐT về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế ngân sách về giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn