Phân hạng chợ trên địa bàn huyện Thạch Thạch và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

05:29 | 01/06/2018

Ngày 31/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Thạch Thất và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn