Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội.

02:12 | 04/08/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội, Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu hồ sơ Dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn